Skraćeni naziv: Backo mini express d.o.o.
Puni naziv: BACKO MINI EXPRESS, maketarstvo i modelarstvo d.o.o.
Sjedište: Podgorska 11, 10 000 Zagreb
OIB: 08096133380
VAT ID: HR08096133380
Direktor: Antun Urbić
Članovi uprave: Antun Urbić

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Banka:
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10,
10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR6023600001102414863
SWIFT (BIC): ZABAHR2X