Primarni cilj je proširenje makete na cjelokupni prostor u Gundulićevoj 4. Radovi na adaptaciji prostora su već započeli, a kada budu gotovi, slijedi dogradnja makete. U konačnici maketa BACKO MINI EXPRESS imati će površinu od cca 300 m², čime će se uvrstiti među najveće makete na svijetu. Kvalitetnim marketingom, ova bi maketa željeznice trebala postati vrlo važna turistička atrakcija grada Zagreba (maketu u Hamburgu godišnje posjeti oko 1.200.000 ljudi!).

Ali, to nije jedini cilj ovog projekta. Želja je širenje ideje maketarstva, kao jednog hvale vrijednog hobija, kojim se mogu baviti svi: i djeca i mladež i odrasli.