­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi:

 • 150 lokomotiva i 1.000 vagona
 • 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja
 • 300 m prometnica po kojima voze autići
 • 2500 detalja iz stvarnog života
 • tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive iz svih 6 povijesnih epoha.

Maketa se proteže na 8 nivoa, od 280 cm visine do -10 cm (budući da vlakovi voze i ispod razine poda i prolaze posjetiocima ispod nogu). Po maketi u svakom trenutku vozi 15-tak vlakova, dok su ostali raspoređeni na 3 ranžirna kolodvora (dva koja se nalaze na visini od 280 cm imaju po 40 kolosjeka, a treći, koji se nalazi ispod makete, na visini od 40 cm ima 18 kolosjeka). Osim ranžirnih, na maketi se nalaze i 3 željeznička kolodvora, od kojih jedan ima 10, a druga 2 manja po 4 kolosjeka. Vlakovi se sa visine od 280 cm spuštaju na maketu pomoću dva helixa, koji se nalaze po jedan sa svake strane makete. Helix je, inače, u željezničkom modelarstvu izraz za spiralnu konstrukciju sa jednim ili dva kolosjeka kojom se pruga spušta ili podiže na željenu visinu, a zahvaljujući kružnom postavljanju, pritom ne zauzima veliki prostor. Veči helix ima 22 nivoa i dva kolosjeka, dok manji ima 7 nivoa sa, također, 2 kolosjeka.

Osim vlakova, po maketi voze i cestovna vozila: automobili, kamioni i autobusi. Većina vozila su FALLER CAR SYSTEM, ali upravljana sa WIN-DIGIPET računalnim sustavom. To je vodeći svjetski računalni sustav za upravljanje modelima željeznica sa dugogoišnjom tradicijom, a  razvio ga je dr. Peter Peterlin. Digitalno upravljanje DC-CAR sustavom razvio je Claus Ilchman, a proizvodi ga firma SD EDV – und Modelbauservice Siegmund Dankwardt.

DC-CAR SYSTEM modeli automobila održavaju smjer vožnje pomoću magnetske vodilice koja prati žicu ugrađenu u cestu. Pogon modela je elektromotor napajan ugrađenim mini-akumulatorom.
Računalo upravlja automobilima putem:

 • infracrvenih LED dioda ugrađenih iznad makete ili pokraj cest
 • infracrvenih senzora i dekodera ugrađenih u same automobile.

Modeli od računala dobivaju komande za:

 • brzinu
 • zaustavljanje
 • paljenje prednjih i stražnjih svjetala
 • stop svjetla
 • pokazivače smjera ( žmigavce)
 • rotaciona svjetla na vozilima s pravom prvenstva itd.

Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji,  cijelim se sustavom upravlja pomoću nekoliko kompjutera, a putem video nadzora i niza pripadajućih displeja, operater ima nadzor nad cijelom prugom (pa i onim djelovima koji su posjetiocima nevidljivi, kao npr.: tuneli i podnožje makete).

Iako se BACKO MINI EXPRESS danas smatra najvećom maketom željeznice u jugoistočnoj Evropi, ta maketa nije posebna samo zbog svoje veličine, već i zbog niza tehničkih inovacija koje su autorski rad kolega koji su postepeno ulazili u projektni tim i svojim znanjem doprinijeli daljnjem razvoju. Osim originalnog rješenja indukcijskog napajanja za cestovna vozila, tu svakako treba spomenuti  i repliku skijališta na Sljemenu, kao jedinstvenu kreaciju u Evropi. Najveća svjetska maketa u Hamburgu ima skijaše koji su zaljepljeni na podlogu, a na zagrebačkoj se maketi oni kreću!

BACKO MINI EXPRESS team danas čine:

Antun Urbić – Backo
Antun Urbić
Zvonko Cebalo
Zvonko Cebalo
Domagoj Terzić
Domagoj Terzić
Želimir Matočec
Želimir Matočec
Muha
Krista Antonovski
Kruno Kovačević
Kruno Kovačević
Matej
Matej Kinčić
Branimir
Branimir Suton
Contact Us

Upiši pojam i pritisni ENTER za pretraživanje ILI SAMO PRITISNI ENTER ZA ULAZAK U ARHIVU NOVOSTI