­­­­­­Nakon 6 godina rada maketa „BACKO MINI EXPRESS“danas obuhvaća cca 70 m² površine i na njoj se nalazi:

 • 150 lokomotiva i 1.000 vagona
 • 1050 m tračnica (Märklin C-Gleis), 300 skretnica i križanja
 • 300 m prometnica po kojima voze autići
 • 2500 detalja iz stvarnog života
 • tematski vlakovi (Santa Fe, Orient-Express, InterCity-Express i dr.) i lokomotive iz svih 6 povijesnih epoha.

Maketa se proteže na 8 nivoa, od 280 cm visine do -10 cm (budući da vlakovi voze i ispod razine poda i prolaze posjetiocima ispod nogu). Po maketi u svakom trenutku vozi 15-tak vlakova, dok su ostali raspoređeni na 3 ranžirna kolodvora (dva koja se nalaze na visini od 280 cm imaju po 40 kolosjeka, a treći, koji se nalazi ispod makete, na visini od 40 cm ima 18 kolosjeka). Osim ranžirnih, na maketi se nalaze i 3 željeznička kolodvora, od kojih jedan ima 10, a druga 2 manja po 4 kolosjeka. Vlakovi se sa visine od 280 cm spuštaju na maketu pomoću dva helixa, koji se nalaze po jedan sa svake strane makete. Helix je, inače, u željezničkom modelarstvu izraz za spiralnu konstrukciju sa jednim ili dva kolosjeka kojom se pruga spušta ili podiže na željenu visinu, a zahvaljujući kružnom postavljanju, pritom ne zauzima veliki prostor. Veči helix ima 22 nivoa i dva kolosjeka, dok manji ima 7 nivoa sa, također, 2 kolosjeka.

Osim vlakova, po maketi voze i cestovna vozila: automobili, kamioni i autobusi. Većina vozila su FALLER CAR SYSTEM, ali upravljana sa WIN-DIGIPET računalnim sustavom. To je vodeći svjetski računalni sustav za upravljanje modelima željeznica sa dugogoišnjom tradicijom, a  razvio ga je dr. Peter Peterlin. Digitalno upravljanje DC-CAR sustavom razvio je Claus Ilchman, a proizvodi ga firma SD EDV – und Modelbauservice Siegmund Dankwardt.

DC-CAR SYSTEM modeli automobila održavaju smjer vožnje pomoću magnetske vodilice koja prati žicu ugrađenu u cestu. Pogon modela je elektromotor napajan ugrađenim mini-akumulatorom.
Računalo upravlja automobilima putem:

 • infracrvenih LED dioda ugrađenih iznad makete ili pokraj cest
 • infracrvenih senzora i dekodera ugrađenih u same automobile.

Modeli od računala dobivaju komande za:

 • brzinu
 • zaustavljanje
 • paljenje prednjih i stražnjih svjetala
 • stop svjetla
 • pokazivače smjera ( žmigavce)
 • rotaciona svjetla na vozilima s pravom prvenstva itd.

Zahvaljujući digitalnoj tehnologiji,  cijelim se sustavom upravlja pomoću nekoliko kompjutera, a putem video nadzora i niza pripadajućih displeja, operater ima nadzor nad cijelom prugom (pa i onim djelovima koji su posjetiocima nevidljivi, kao npr.: tuneli i podnožje makete).

Iako se BACKO MINI EXPRESS danas smatra najvećom maketom željeznice u jugoistočnoj Evropi, ta maketa nije posebna samo zbog svoje veličine, već i zbog niza tehničkih inovacija koje su autorski rad kolega koji su postepeno ulazili u projektni tim i svojim znanjem doprinijeli daljnjem razvoju. Osim originalnog rješenja indukcijskog napajanja za cestovna vozila, tu svakako treba spomenuti  i repliku skijališta na Sljemenu, kao jedinstvenu kreaciju u Evropi. Najveća svjetska maketa u Hamburgu ima skijaše koji su zaljepljeni na podlogu, a na zagrebačkoj se maketi oni kreću!

BACKO MINI EXPRESS team danas čine:

Antun Urbić – Backo
Antun Urbić
Zvonko Cebalo
Zvonko Cebalo
Domagoj Terzić
Domagoj Terzić
Želimir Matočec
Želimir Matočec
Muha
Krista Antonovski
Kruno Kovačević
Kruno Kovačević
Matej
Matej Kinčić
Branimir
Branimir Suton