TUNEL I ŠPILJA

Dovršavajući postojeći dio makete, bilo je potrebno i završiti prirodu na spoju između dvije sobe. Kako je sa lijeve i desne strane brdo, logično je bilo napraviti još jedno brdo koje bi povezalo postojeća i tako zaokružilo cjelinu. Kako ispod tog brda prolazi cesta, morao se dogoditi i tunel, a kako se sve to nalazi na dijelu makete koji odmah ispred posjetitelja, odlučili smo izraditi nešto posebno. Tako se rodila ideja da se predmetni tunel otvori po boku, kako bi se vidjela njegova unutrašnjost. No, onda je krenula priča. Prvo nam je palo na pamet „da su radnici, dok su bušili tunel, naišli na špilju“, pa smo odlučili iznad tunela izraditi jednu špilju. No, baš u to vrijeme dogodila se ona drama u Tajlandu sa djecom koja su bila zarobljena u špilji dva tjedna, pa smo odlučili napraviti repliku te špilje i cijelu priču povezanu sa tim događajem. Djeca koja čekaju pomoć, ronioc koji istražuje prolaz kroz špilju i scene spašavanja djece učinili su ovu dioramu jedinstvenom.

Contact Us